Mikko Kautto

Mikko_kautto_MV_2Olen Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja. Tämä blogisivusto syntyi toimiessani tilastoista, tutkimuksesta ja suunnittelusta vastaavan johtajan tehtävässä Eläketurvakeskuksessa.

Toimitusjohtajan työhöni kuuluu eläketurvan arviointiin ja kehittämiseen liittyvää asiaa, myös kansainvälisessä kontekstissa, mutta myös eläkejärjestelmän toimeenpanoon liittyviä asioita.

Merkittävä osa työtäni on päätöksentekijöiden, Eläketurvakeskuksen sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan palveleminen eläketurvaa koskevalla asiantuntijatiedolla ja ETK:n tuottamilla palveluilla.

Olen valmistunut valtiotieteellisestä tiedekunnasta Helsingin yliopistossa, ensin maisteriksi ja myöhemmin tohtoriksi. Dosentin nimityksen sain 2004.

Nuorempana tein töitä tehtaassa, rakennustyömaalla, tarjoilijana ja hotellin vastaanotossa. Valmistumisen jälkeen tein erilaisia pätkätöitä Kuntaliitossa, Euroopan neuvostossa ja sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Sosiaalikehitys oy:ssä. Stakesiin siirryin 1996. Siellä toimin tutkijana, erikoistutkijana, tutkimuspäällikkönä ja tulosjohtajana. Eri pestien välillä olin talousneuvoston sihteeristössä, tulevaisuusselonteon projektipäällikkönä valtioneuvoston kansliassa sekä tutkijakomiteassa Ruotsin Socialdepartementissa.

Eläketurvakeskukseen siirryin vuonna 2007 tutkimusosaston osastopäälliköksi. Tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelusta vastaavana johtajana toimin kesäkuusta 2013 toukokuun loppuun 2019. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajana olen työskennellyt kesäkuusta 2019.

(Kuva: Olli Häkämies)