Mikko Kautto

Mikko_kautto_MV_2Olen Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja 1.6.2019 lähtien. Elokuun alkupuolelle asti hoidan myös tilastoista, tutkimuksesta ja suunnittelusta vastaavan johtajan tehtävää Eläketurvakeskuksessa. Työhöni kuuluu kaikenlaista eläketurvan arviointiin ja kehittämiseen liittyvää asiaa, myös kansainvälisessä kontekstissa.

Yhteistä kaikelle tekemiselle ja merkittävä osa työtäni on päätöksentekijöiden ja ympäröivän yhteiskunnan palveleminen eläketurvaa koskevalla asiantuntijatiedolla.

Olen valmistunut valtiotieteellisestä tiedekunnasta Helsingin yliopistossa, ensin maisteriksi ja myöhemmin tohtoriksi. Dosentin nimityksen sain 2004.

Nuorempana tein töitä tehtaassa, rakennustyömaalla, tarjoilijana ja hotellin vastaanotossa. Valmistumisen jälkeen tein erilaisia pätkätöitä Kuntaliitossa, Euroopan neuvostossa ja sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Sosiaalikehitys oy:ssä. Stakesiin siirryin 1996. Siellä toimin tutkijana, erikoistutkijana, tutkimuspäällikkönä ja tulosjohtajana. Eri pestien välillä olin talousneuvoston sihteeristössä, tulevaisuusselonteon projektipäällikkönä valtioneuvoston kansliassa sekä tutkijakomiteassa Ruotsin Socialdepartementissa.

Eläketurvakeskukseen siirryin vuonna 2007 tutkimusosaston osastopäälliköksi ja nykyisessä työssäni johtajana aloitin kesäkuussa 2013.

(Kuva: Olli Häkämies)